Etno Festival

 

Datum nastanka Vek Lokacija
2005. godina XXI Kladovo

 

Klasifikacija/kategorija
Manifestacione vrednosti Nematerijalno kulturno dobro  Kulturno dobro od velikog značaja

 

 

Etno festival istočne Srbije organizovan je prvi put 2005. godine, uz pomoć američke fondacije USAID. Od tada se svake godine, krajem jula, ova manifestacija organizuje u centru grada sa ciljem promovisanja tradicionalnih kulturnih vrednosti ovog kraja. Brojni nastupi folklornih ansambala i izlagački štandovi proizvođača rukotvorina, domaće hrane i pića, kao i bogat kulturno-zabavni program čine da kladovske ulice ožive i danju i noću.

Turistička organizacija opštine Kladovo
Dunavska 6a
19320 Kladovo

tel. 019 801 690
www.tookladovo.rs