Crkva Svetog Nikole

 

Datum nastanka Vek Lokacija
1840. godine  (preseljena 1960-tih) XIX Donji Milanovac

 

Klasifikacija/kategorija
Dela sa spomeničkim i umetničkim svojstvima Materijalno/Pokretno/Proglašeno kulturno dobro  Kulturno dobro od izuzetnog značaja

 

 

Crkva Svetog Nikole u Donjem Milanovcu, podignuta je 1840 godine u starom Donjem Milanovcu. Njen ktitor bio je Kapetan Miša Anastasijević. Zbog preseljenja grada crkva je srušena i sagrađena je nova u novom gradu. U novoj crkvi ugrađen je zvonik i prozorska okna sa stare crkve. Oko 80% unutrašnjosti crkve je sačuvano i preseljeno u novu crkvu, a svakako je najznačajniji oltar sa 40 ikona koji je urađen u pozlati od rusko-ukrajinskog zlata.

 

Eparhija Timočka, crkvena opština Donji Milanovac -