Copyright 2021 - Institut za pogranična područja. Sva prava zadržana.

Istorijski arhiv Negotin

 

Datum nastanka Vek Lokacija
8. mart 1952. XX Istorijski arhiv Negotin

 

Klasifikacija/kategorija
Ustanove kulture sa svojim aktivnostima Proglašeno kulturno dobro  Kulturno dobro

 

 

Istorijski arhiv u Negotinu kao posebna institucija osnovan je odlukom Narodnog odbora grada Negotina, a na predlog Uprave Muzeja 8 marta 1952. godine pod nazivom Gradska državna arhiva u Negotinu.

Savet za prosvetu, nauku i kulturu NR Srbije je već 26 juna 1952. godine potvrdio ovu odluku i na osnovu čl. 3 i 7 Zakona o državnim arhivima doneo rešenje br. 5193 u kome je stajalo: "Za područje rada novoosnovane Gradske državne arhive u Negotinu određuje se područje srezova krajinskog, ključkog i porečkog, koji se u tom cilju odvajaju od dosadašnjeg područja Gradske državne arhive u Zaječaru".

Do 1959. godine arhiv je nosio naziv Državni istorijski arhiv Negotin. Od 1959. godine do 1965. naziv našeg arhiva glasio je Istorijski arhiv sreza Negotin. U periodu od 1965. do 1967. godine arhiv nosi naziv Istorijski arhiv sreza Zaječar - Negotin. Od 1968. godine do 1974. godine naziv arhiva je Istorijski arhiv Negotin. Od 1974. godine do 1987. godine nosi naziv Istorijski arhiv Krajine, Poreča i Ključa u Negotinu. Od 21. avgusta 1996. godine pa do danas naša ustanova ima naziv Istorijski arhiv Negotin.Od februara 1996. godine u sastav Istorijskog arhiva u Negotinu ušlo je arhivsko odeljenje u Boru. Pripajanjem ovog arhivskog odeljenja došlo je do proširenja teritorijalne nadležnosti Istorijskog arhiva u Negotinu, pa je on danas nadležan za opštine Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor.

Ukupna količina građe u arhivu iznosi 1.500 metara. Mikrofilmovane su Crkvene matične knjige (133) i digitalizovano je 70% ovih knjiga koje su kategorisane kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Zdanje u kome je arhiv smešten se nalazi u ulici Branka Perića br. 13 u Negotinu.

Istorijski arhiv u Negotinu, kao institucija koja je osnovana sa ciljem da se bavi zaštitom arhivske građe i registraturskog materijala, pored dokumenata koji se čuvaju u sklopu arhivskih fondova i zbirki, evidentira i podatke o stvaraocima i imaocima građe van Arhiva, u registraturama. Kako su stvaraoci arhivske građe mnogobrojni a dokumenta koja se koriste u njihovom svakodnevnom radu sve obimnija, to pitanje evidencije, zaštite i preuzimanja predstavlja predmet intenzivnog prađenja i interesovanja službe za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala van Arhiva - Spoljne službe.

Istorijski arhiv u Negotinu preko svoje Spoljne službe već trideset i više godina, na području koje pokriva, jedini vrši neposredan uvid, i preko svojih stručno osposobljenih radnika organizuje savetovanja i stručno pružanje pomoći, nadgleda i ustrojava pravilan sistem kancelarijskog poslovanja kod svih organa i organizacija stvaralaca arhivske građe.

Arhiv je tokom prethodnih godina bio i organizator predavanja i seminara za administrativne radnike i radnike koji rade na poslovima Narodne odbrane u registraturama, u čemu je posebnu ulogu imala ova služba Arhiva, koja je preko svojih radnika davala tumačenje zakonskih propisa iz ovih oblasti a sve u cilju pomoći, saradnje pa i razmene iskustava.

Arhiv takođe korisnicima arhivske građe pruža usluge u vidu izdavanja uverenja po različitim osnovama (uverenja o radnom stažu, položenim ispitima, iz tehničke dokumentacije itd), i ona se uredno evidentiraju u knjizi izdatih uverenja. Takođe, tu je i rad sa istraživačima koji se uredno beleže u knjigu korisnika arhivske građe.

Danas Istorijski arhiv u Negotinu sa odeljenjem u Boru, na teritoriji svoje nadležnosti: Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor, vrši nadzor nad 380 registratura. Od 1995. godine služba zaštite Istorijskog arhiva u Negotinu intenzivno radi i na korišćenju računara u Arhivu, odnosno na praćenju izrade Jedinstvenog arhivskog informacionog sistema u Srbiji (JAIS ) primenom automatske obrade podataka.

Istorijski arhiv Negotin
ul. Branka Perića br. 13
19300 Negotin
tel. +381 (0)19 546 098
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.arhivnegotin.org.rs

 

Kontakt

Institut za pogranična područja

Trg oslobođenja 1
19000 Knjaževac

tel/fax. +381 (0)19 436 988
mob. +381 (0)64 8510 264

email. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Internet. www.ipp.rs

kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja bb
19000 Zaječar

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Štampa

Pratite nas...