Istorijski arhiv Negotin

 

Datum nastanka Vek Lokacija
8. mart 1952. XX Istorijski arhiv Negotin

 

Klasifikacija/kategorija
Ustanove kulture sa svojim aktivnostima Proglašeno kulturno dobro  Kulturno dobro

 

 

Istorijski arhiv u Negotinu kao posebna institucija osnovan je odlukom Narodnog odbora grada Negotina, a na predlog Uprave Muzeja 8 marta 1952. godine pod nazivom Gradska državna arhiva u Negotinu.

Savet za prosvetu, nauku i kulturu NR Srbije je već 26 juna 1952. godine potvrdio ovu odluku i na osnovu čl. 3 i 7 Zakona o državnim arhivima doneo rešenje br. 5193 u kome je stajalo: "Za područje rada novoosnovane Gradske državne arhive u Negotinu određuje se područje srezova krajinskog, ključkog i porečkog, koji se u tom cilju odvajaju od dosadašnjeg područja Gradske državne arhive u Zaječaru".

Do 1959. godine arhiv je nosio naziv Državni istorijski arhiv Negotin. Od 1959. godine do 1965. naziv našeg arhiva glasio je Istorijski arhiv sreza Negotin. U periodu od 1965. do 1967. godine arhiv nosi naziv Istorijski arhiv sreza Zaječar - Negotin. Od 1968. godine do 1974. godine naziv arhiva je Istorijski arhiv Negotin. Od 1974. godine do 1987. godine nosi naziv Istorijski arhiv Krajine, Poreča i Ključa u Negotinu. Od 21. avgusta 1996. godine pa do danas naša ustanova ima naziv Istorijski arhiv Negotin.Od februara 1996. godine u sastav Istorijskog arhiva u Negotinu ušlo je arhivsko odeljenje u Boru. Pripajanjem ovog arhivskog odeljenja došlo je do proširenja teritorijalne nadležnosti Istorijskog arhiva u Negotinu, pa je on danas nadležan za opštine Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor.

Ukupna količina građe u arhivu iznosi 1.500 metara. Mikrofilmovane su Crkvene matične knjige (133) i digitalizovano je 70% ovih knjiga koje su kategorisane kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Zdanje u kome je arhiv smešten se nalazi u ulici Branka Perića br. 13 u Negotinu.

Istorijski arhiv u Negotinu, kao institucija koja je osnovana sa ciljem da se bavi zaštitom arhivske građe i registraturskog materijala, pored dokumenata koji se čuvaju u sklopu arhivskih fondova i zbirki, evidentira i podatke o stvaraocima i imaocima građe van Arhiva, u registraturama. Kako su stvaraoci arhivske građe mnogobrojni a dokumenta koja se koriste u njihovom svakodnevnom radu sve obimnija, to pitanje evidencije, zaštite i preuzimanja predstavlja predmet intenzivnog prađenja i interesovanja službe za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala van Arhiva - Spoljne službe.

Istorijski arhiv u Negotinu preko svoje Spoljne službe već trideset i više godina, na području koje pokriva, jedini vrši neposredan uvid, i preko svojih stručno osposobljenih radnika organizuje savetovanja i stručno pružanje pomoći, nadgleda i ustrojava pravilan sistem kancelarijskog poslovanja kod svih organa i organizacija stvaralaca arhivske građe.

Arhiv je tokom prethodnih godina bio i organizator predavanja i seminara za administrativne radnike i radnike koji rade na poslovima Narodne odbrane u registraturama, u čemu je posebnu ulogu imala ova služba Arhiva, koja je preko svojih radnika davala tumačenje zakonskih propisa iz ovih oblasti a sve u cilju pomoći, saradnje pa i razmene iskustava.

Arhiv takođe korisnicima arhivske građe pruža usluge u vidu izdavanja uverenja po različitim osnovama (uverenja o radnom stažu, položenim ispitima, iz tehničke dokumentacije itd), i ona se uredno evidentiraju u knjizi izdatih uverenja. Takođe, tu je i rad sa istraživačima koji se uredno beleže u knjigu korisnika arhivske građe.

Danas Istorijski arhiv u Negotinu sa odeljenjem u Boru, na teritoriji svoje nadležnosti: Negotin, Kladovo, Majdanpek i Bor, vrši nadzor nad 380 registratura. Od 1995. godine služba zaštite Istorijskog arhiva u Negotinu intenzivno radi i na korišćenju računara u Arhivu, odnosno na praćenju izrade Jedinstvenog arhivskog informacionog sistema u Srbiji (JAIS ) primenom automatske obrade podataka.

Istorijski arhiv Negotin
ul. Branka Perića br. 13
19300 Negotin
tel. +381 (0)19 546 098
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.arhivnegotin.org.rs