Francusko društvo borskih rudnika

 

Datum nastanka Vek Lokacija
30. septembar 1903. godine XX Bor

 

Klasifikacija/kategorija
Dokumentaciono i digitalno nasleđe Proglašeno kulturno dobro  Kulturno dobro od izuzetnog značaja

 

 

U jesen 1902. godine na nalazištu Čoka Dulkan u okolini Bora pronađeni su prvi sigurni znaci kompaktnog rudnog tela rude bakra. Đorđe Vajfert je 1903. godine dobio koncesuju za otvaranje rudnika, a ogromna ulaganja u eksploataciju nalazišta prisilila su Vajferta da se obrati inostranim investitorima. Posle pregovora, maja 1904. godine, Vajfert je ustupio koncesiona prava francuskoj banci Mirabo, koja je osnovala posebno preduzeće “Compagnie française des mines de Bor – concession Saint-Georges” (Francusko društvo borskih rudnika – koncesija Sveti Đorđe). Ova francuska kompanija preuzela je od države povlastice za pedeset godina; osnovni capital društva bio je 5,5 miliona franaka, a za ustupanje povlastice Vajfert je dobio 1,25 miliona franaka. Po konstituisanju, direktor preduzeća postao je Alber Loran, direktor rudnika bio je Franja Šistek, a direktor topionice, nakon njene izgradnje, Moris Furman, dok je predsednik upravnog odbora bio Pol Mirabo. Nije redak slučaj da je neka prirodna karakteristika uticala na buran privredni i socio-istorijski razvoj određenog područja. Otkriće ovog prirodnog bogatstva – rude bakra, uslovilo je korenite preobražaje celokupnog života u Boru i okolini, uticalo na razvoj industruje I tehnologije prerade metala, dalo svoj pečat arhitekturi, doprinelo izgradnji škola i razvoju obrazovanja. U tom intervalu svog postojanja, Francusko društvo borskih rudnika predstavljalo je istorijski korak napred za grad Bor i njegovu okolinu.

Fond je preuzet 1968. godine od Rudarsko-topioničarskog basena Bor (ulazni inventar br. 19).Fond je nepotpun, sastavljen je od dokumenata, knjige nisu sačuvane. Sadrži građu za period: 1908–1944. godine, 291 kutija spisa. Dokumenta su pisana na srpskom, francuskom, nemačkom I engleskom jeziku. Građa sadrži prepisku generalne direkcije rudnika u Boru sa Beogradom, Parizom, Berlinom i raznim izvozničkim firmama; prepiska sa Parizom se uglavnom sastojala od slanja nedeljnih i mesečnih izveštaja o proizvodnji u rudniku. O radu topionice, flotacije, elektrolize, laboratorije, termičke centrale i ostalih pogona takođe su dostavljani izveštaji direkciji u Parizu.

Pošto fond nije u celosti sačuvan, do organizacione šeme se prilikom sređivanja fonda nije moglo doći. Tako je arhivska građa grupisana prema originalnim natpisima na omotima, a grupe poređane po azbučnom redu, sa grupom Varia na kraju. Posebnu grupu čini građa vezana za istražne radove u Zlotu, koje je izvodila firma Beschina gold mines LTD iz Londona. Premda ne čini organsku celinu sa ovim fondom, mnogo je razloga (mala količina građe, istovrsnost, mesto nastanka i dr.) diktiralo da ova arhivska građa bude smeštena I sređena u okviru ovog fonda, a neizdvojena kao poseban fond.

Takođe posebnu grupu u okviru fonda čine fotografije. 571 fotografija se čuva u šest originalnih foto-albuma sa drvenim koricama. Ovi albumi su dostupni korisnicima i u original i u digitalnom obliku; fotografije svedoče o izgradnji topioničkih i drugih rudarskih postrojenja, i o izgradnji pravoslavne crkve i bolnice u Boru.

Istorijski arhiv Negotin
Branka Perića 13
Negotin

tel. +381 (0)19 546 098
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.arhivnegotin.org.rs