Manastir Krepičevac

 

Datum nastanka Vek Lokacija
  XVI selo Jablanica, opština Boljevac

 

Klasifikacija/kategorija
Prostorne kulturno-istorijske celine Proglašeno kulturno dobro Kulturno dobro

 

 

Manastir Krepičevac nalazi se na 4 km severno od sela Jablanice, u klisuri Radovanjske reke. Krepičevac je mala trolisna građevina iz XVI veka, bez kubeta. Građen je pod uticajem moravske škole.

Manastir je živopisan ali su samo manje površine živopisa sačuvane. Fresko-slikarstvo ovog manastira dosta je vredno i upravo je to razlog zbog čega se ovaj manastir našao na listi značajnih spomenika kulture. Najbolje su sačuvani delovi fresaka u priprati koji predstavljaju ktitorsku kompoziciju (Georgije, sin vojvode Radula, sa modelom crkve u ruci, njegova žena Zora i sin Manojlo). Manastir Krepičevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sačuvanih ikona – Hrista, Bogorodice, Sv. Jovana, Blagovesti. Krepičevac je ženski manastir.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Dobrička http://www.achaten-suisse.com/ 2,
18000 Niš
tel. +381 (0)18 523 414
www.zzsknis.rs