Manastir Lozica

 

Datum nastanka Vek Lokacija
1455. godine XV u podnožju Rtnja (3 km od sela Krivi Vir)

 

Klasifikacija/kategorija
Prostorne kulturno-istorijske celine Proglašeno kulturno dobro Kulturno dobro

 

 

Manastir Lozica smešten je u samom podnožju rtanjskih obronaka, levo od puta Zaječar – Paraćin, na samo 3 km od sela Krivi Vir. Manastirska crkva posvećena je Sv. Arhangelu Gavrilu i na taj dan, 26.jula, ovde se okupljaju meštani obeležavajući crkvenu slavu. Po groblju, smeštenom iza crkve, vidi se da je u pitanju bio muški manastir. Lozica je nedovoljno istražena pa se ne zna tačno vreme nastanka. Prvi put se spominje u turskom popisu 1455. godine, kada je u manastiru zabeleženo prisustvo dva duhovnika. Obnavljana je u dva navrata, 1680. i 1850. godine. Crkva je moravskog tipa sa osmostranim kubetom, zidana kamenom i omalterisana. Živopis je verovatno iz vremena druge obnove crkve. Moguće je, da se ispod njega krije i stariji. Od 1980. godine Lozica je pod zaštitom zakona o kulturnim dobrima.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Dobrička 2, 
18000 Niš
tel. +381 (0)18 523 414
www.zzsknis.rs