Galerija-legat “Miluna Mitrovića”

 

Datum nastanka Vek Lokacija
21. jun 2001. XXI Sokobanja

 

Klasifikacija/kategorija
Ustanove kulture sa svojim aktivnostima Materijalno kulturno dobro  Kulturno dobro

 

 

Galerija-legat Miluna Mitrovića je otorena je 21. juna 2001. godine, na inicijativu sokobanjskog akademskog slikara Miluna Mitrovića, koji je tom prilikom Sokobanji poklonio 150 slika. Magistar Milun Mitrović je rođen 15. decembra 1922. godine u sokobanjskom selu Rujevica. Diplomirao je 1948. godine na likovnoj akademiji u Beogradu. Bio je član više udruženja likovnih umetnika u zemlji i inostranstvu. Imao je preko 40 samostalnih izložbi u zemlji. Dobitnik je više nagrada kao i ordena Republike sa zlatnim vencem.

U ovom objektu tokom godine smenjuju se postavke velikog broja priznatih domaćih I svetskih imena umetnosti. Milun Mitrović bio je I jedan od osnivača Umetničke kolonije “Sokograd”. Preminuo je u Sokobanji 2010. godine.

Organizacija za turizam i kulturu Sokobanja
Trg Oslobođenja 2
18230 Sokobanja

+381 (0)18/ 33 988
www.otks.org.rs