Crkva Presvete Bogorodice

 

Datum nastanka Vek Lokacija
  XIV-XV selo Donja Kamenica

 

Klasifikacija/kategorija
Dela sa spomeničkim i umetničkim svojstvima Nepokretno kulturno dobro  Kulturno dobro

 

 

Crkva Svete Bogorodice, nalazi se u selu Donja Kamenica, 15 kilometara jugoistočno od Knjaževca. Zadužbina je nepoznatog vlastelina i potiče iz prve polovine XIX veka.

Ova crkva predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnički spomenik Eparhije timočke. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta. Zasvedena je poluobličastim svodom, a njeno kube počiva na pandantifima. Na zapadnoj strani je sprat, čiji su bočni delovi nadvišeni kulama. Arhitektura je kombinacija romanike, gotike i moravske arhitekture.

Živopis crkve je od izuzetne vrednosti, i stilski i ikonografski. Neke od fresaka su jedinstvene u srpskom srednjevekovnom slikarstvu. Smatra se da su živopis radila dva majstora, a posebno blago čine ktitorske kompozicije i portreti vlastelina sa bogatstvom detalja u prikazivanju njihove odežde. Izuzetne umetničke vrednosti su predstave ‘’Tajna večera’’, ‘’Blagovesti’’, ‘’Bogorodica’’ ‘’Odigitrije sa Hristom’’, ‘’Uspenje Presvete Bogorodice’’ i jedinstvena predstava zagrljenih Svetih Ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata na konjima, kao i ciklusi iz života Svete Petke.

Arheološka istraživanja, koja su pratila konzervatorske radove od 1979. do 1981. godine, potvrdila su postojanje nekropole sa 70 grobova oko crkve.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Dobrička 2,
18000 Niš

tel. +381 (0)18 523 414
www.zzsknis.rs