Manastir Sv. Trojice

 

Datum nastanka Vek Lokacija
  XIV-XV  sela Donja i Gornja Kamenica

 

Klasifikacija/kategorija
Dela sa spomeničkim i umetničkim svojstvima Nepokretno kulturno dobro  Kulturno dobro

 

 

Manastir Svete Trojice se nalazi 17 kilometara jugoistočno od Knjaževca, između Donje i Gornje Kamenice. Crkva je zadužbina despota Lazara, najmlađeg sina Đurđa Brankovića o čemu svedoči natpis u malteru, za koji se zna iz prepisa koji je načinio iguman Pantelejmon. Unutrašnjost crkve je bila živopisana, ali od prvobitnog živopisa nije sačuvano ništa. Vidljivo je samo nekoliko fragmenata fresaka u kubetu i priprati („Strašni sud”), koji pripadaju obnovi iz prve polovine XIX veka. Pored ove crkve pronađena je manja nekropola. Manastir je i danas aktivan.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Dobrička 2, 
18000 Niš

tel. +381 (0)18 523 414
www.zzsknis.rs